Ďalšie  aktivity v kultúrnej oblasti


      Okrem činnosti detského folklórneho súboru sa žiaci ZDŠ a neskôr aj ZŠ aktívne zapájali do ďalších umeleckých tvorivých a interpretačných  súťaží a podujatí.

Žiaci 1. stupňa sa úspešne  zúčastňujú na súťažiach: Talent najmenších, Miss bábika, Detský čin roka, Elvík, Babička a dedko roka, Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko a i.

Aj žiaci 2. stupňa v priebehu existencie tunajšej školy sa  dôstojne prezentovali v umeleckých interpretačných a tvorivých súťažiach. Školu reprezentovali na recitačných súťažiach v ukrajinskom jazyku, na Puškinovom pamätníku, Hviezdoslavovom Kubíne, Rozprávkovom vretienku, Šalianskom Maťkovi a najnovšie aj na  recitácii v nemeckom jazyku. Zapájajú sa aj do súťaže Záchvevy, Dúha, Detský čin roka, Babička a dedko roka ako aj do súťaže v aranžovaní rastlín. Výrazným úspechom bolo ocenenie na celoslovenskom kole literárnej súťaže Čarovný príbeh od Coca-coly – kolektív žiakov vedený pedagógmi T. Dragošekovou a R. Beňom a Dúhy – D. Bernátová.  Detailnejší prehľad  o súťažiacich, oceneniach a vedúcich pedagógoch  vo všetkých, čiže  aj prírodovedných  a športových súťažiach, uvádzame kapitole  Výťah zo školských kroník.

 Žiaci – členovia DFS  – tiež vystupujú so  zdravicami na výročných členských schôdzach spoločenských organizácií.   Na školských akadémiách, karnevaloch a pod.  vystupujú aj ostatní žiaci, ktorí sa môžu prezentovať svojimi schopnosťami a tvorivosťou.