Športová aktivita žiakov


                Zapojenosť do športových podujatí je na tunajšej škole takisto tradíciou. Už v päťdesiatych rokoch (1955) sa 26 žiakov zúčastnilo na okresnom vystúpení spartakiády, na celoštátnom sa zúčastnil žiak Billík. A. Lazorík organizoval futbalové a volejbalové zápasy. V r. 1959 sa na celoštátnej spartakiáde v Prahe zúčastnili M. Lazarčíková, O. Pacoltová, A. Foľvarská a A. Glosíková s uč. M. Lehockým.

Po príchode J. Vančíka na tunajšiu školu sa športové aktivity znásobili. Žiaci sa zapojili do ŠHM,  vo futbale získali v roku 1966 výborné umiestnenie – 2. miesto v okrese Poprad. Od roku 1966 sa tiež pravidelne zúčastňovali Ľubovnianskych hier zlepšila sa príprava a výsledky  aj v iných kolektívnych športoch.

V športovej činnosti sa významne angažoval aj Š. Poľanský. Od r. 1973 J. Vančík a Š. Poľanský organizovali obecný volejbalový turnaj pri príležitosti oslobodenia.
Účastníčky volejbalového turnaja

Aj  J. Kundľa a M. Homišinová sa venovali žiakom v športovej oblasti. J. Kundľa v zjazdovom lyžovaní a M. Homišinová vo volejbale dievčat. Škola žila aj intenzívnou prípravou na spartakiády, ktoré nacvičovali tiež učitelia iných predmetov ako Tv. 

           Významným posilnením športových činností na škole bolo zriadenie ŠŠS (1984), ktoré bolo zamerané na bežecké lyžovania a viedol ho P. Folvarčík. Žiaci sa zúčastnili na mnohých súťažiach s výbornými výsledkami. Škola spolu s MNV v zimnom období organizovala preteky v bežeckom lyžovaní Beh víťazstva, do ktorého sa zapájali aj občania obce.

V r. 1987 sme zaznamenali prvý úspech v šachu – Škvara a Sivuľka pod vedením J. Kundľu získali 2. miesto.

Na škole sa pravidelne začali organizovať  kurzy plávania a lyžovania. K športovým úspechom viedol svojich zverencov aj J. Hennel a O. Gregová najmä v atletike, v cezpoľnom behu a zimnom biatlone.

J. Zahorjan sa zameriaval na futbal a neskôr aj na hokej na ľadovej ploche vytvorenej na školskom dvore.

Chlapci našej školy vybojovali 2. miesto na turnaji v Hniezdnom          
R. Beňo opätovne  podnietil záujem chlapcov o futbal, o kolektívne športy a o novú disciplínu – street hokej. Viacročná príprava sa zúročila v minulom šk. roku, keď chlapci vybojovali 3. miesto na krajskom kole pod vedením M. Štefaníka.[1]

Tento školský rok je ešte iba na začiatku, ale škola zaznamenala prvý významný športový úspech. V cezpoľnom behu vo Veľkom Lipníku 4. 10. 2006 si družstvo dievčat vybojovalo 1. miesto v celkovom poradí škôl. O úspech sa zaslúžili hlavne Monika Iľkovičová  a Monika Lichvárová pod vedením M. Štefaníka, ktoré školu reprezentovali  aj na krajskom kole  a získali  8. miesto družstiev.


[1] Podrobnejšie výsledky súťaží uvádzame v časti Výpisky zo školských kroník. Poznámka edit.