Absolventi školy


 Školský rok 1951/1952 tr. uč. Soňa Kramárová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Andrášová Eva 1936   11. Lichvár Jozef 1937
2. Horbaľová Anna 1936   12. Lichvárová Marta 1937
3. Gregová Helena 1936   13. Marťáková Mária 1937
4. Zimová Anna 1936   14. Solvesterová Oľga 1937
5. Zimová Mária 1936   15. Sremaňák Ján 1937
6. Zimová Oľga 1937   16. Firta Juraj 1936
7. Kseňáková Mária 1936   17. Chobor Ján 1937
8. Kuzmiak Ján 1937   18. Škvarová Antónia 1937
9. Kuzmiak Vasiľ 1937   19. Chobor Anton 1936
10. Lichvár Ján 1937   20 Škvarová Helena 1936


Školský rok 1952/1953 15-roční tr. uč. Justína Pikovová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittner Michal 1938   8. Pacolt Juraj 1937
2. Glosík Ján 1937   9. Pacoltová Mária 1938
3. Zahorjan Štefan 1938   10. Sivuľková Oľga 1938
4. Zima Michal 1937   11. Sokoľák Andrej 1937
5. Kseňák Ján 1937   12. Choborová Mária 1937
6. Lichvár Michal 1937   13. Chorendžák Štefan 1938
7. Nestoriková Anna 1937          


Školský rok 1952/1953 14-roční tr. uč. Anastázia Čumová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billík Ján 1938   19. Pacolt Štefan 1939
2. Billík Štefan 1939   20. Sivuľková Anna 1939
3. Glosíková Mária 1939   21. Sivuľková Mária 1937
4. Zahorjan Ján 1938   22. Sivuľková Mária 1938
5. Zima Michal 1938   23. Sivuľka Michal 1936
6. Zimová Marta 1938   24. Solvesterová Helena 1939
7. Zimová Anna 1937   25. Sroková Mária 1936
8. Zima Juraj 1938   26. Sroka Jozef 1939
9. Zima Ján 1938   27. Sroka Juraj 1939
10. Karašová Helena 1938   28. Chobor Juraj 1939
11. Krupová Oľga 1939   29. Chobor Michal 1938
12. Leichenbergová Júlia 1938   30. Chobor Peter 1937
13. Lichvárová Oľga 1938   31. Škvara Juraj 1936
14. Lichvár Anton 1937   32. Škvara Juraj 1938
15. Marťaková Oľga 1939   33. Šmigeľová Mária 1938
16. Mačíková Anna 1939   34. Jurašková Mária 1938
17. Mačíková Mária 1937   35. Zimová Oľga 1939
18. Nestorik Štefan 1936          


Školský rok 1953/1954 tr. uč. Emil Šudich

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Grega Ján 1939   8. Lichvár Štefan 1940
2. Zimová Anna 1940   9. Marťák Ján 1940
3. Zima Ján 1939   10. Mindala Ján 1939
4. Imrichová Eva 1940   11.   Oľga 1940
5. Kolej Juraj 1940   12. Foľvarský Juraj 1940
6. Lichvárová Anna 1940   13. Choborová Oľga 1940
7. Lichvár Juraj 1940   14. Šimonová Helena 1940


Školský rok 1954/1955 tr. uč. A. Lukáčová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Augustín Michal 1940   10. Matoľáková Oľga 1941
2. Bilovodský Ján 1940   11. Sivuľková Helena 1941
3. Glosík Štefan 1941   12. Solvesterová Anna 1941
4. Glosík Juraj 1940   13. Sivuľka Michal 1940
5. Hrebíková Anna 1941   14. Sroka Ján 1941
6. Jedináková Mária 1941   15. Sipko Juraj 1941
7. Zahorjanová Anna 1940   16. Foľvarská Helena 1940
8. Zimová Helena 1941   17. Škvarová Oľga 1940
9. Kseňáková Mária 1941   18. Čábrová Justína 1941


Školský rok 1955/1956 tr. uč. E. Millý

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billíková Helena 1941   8. Mindalová Oľga 1941
2. Bittner Ján 1942   9. Pacoltová Natália 1941
3. Zahorjanová Helena 1942   10. Sivuľková Helena 1942
4. Zimová Oľga 1942   11. Sivuľková Oľga 1942
5. Zimová Oľga 1941   12. Foľvarská Anna 1942
6. Kormaníková Oľga 1942   13. Foľvarská Mária 1941
7. Marťáková Helena 1942   14. Choborová Oľga 1942


Školský rok 1956/1957 tr. uč. Ján Mačík

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Andrašová Agnesa 1943   11. Lichvár Michal 1942
2. Billík Juraj 1943   12. Mytníková Mária 1942
3. Bilovodská Helena 1943   13. Solvesterová Eva 1943
4. Bittner Alexej 1943   14. Foľvarská Anna 1943
5. Glosík Juraj 1943   15. Foľvarská Oľga 1943
6. Hrebík Michal 1942   16. Choborová Mária 1943
7. Zahorjan Mikuláš 1942   17. Chobor Michal 1943
8. Zima Peter 1942   18. Škvarová Anna 1943
9. Zima Štefan 1942   19. Bokšaj Ján 1943
10. Lichvár Anton 1943          


Školský rok 1957/1958 tr. uč. Anna Tomečková, Ján Olekšák

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittnerová Oľga 1944   9. Mýtnik Ján 1944
2. Glosík Michal 1944   10. Obertan Jozef 1943
3. Zahorjan Juraj 1944   11. Sivuľková Anna 1944
4. Zimová Mária 1943   12. Sivuľková Helena 1943
5. Zimová Helena 1943   13. Foľvarská Helena 1944
6. Lazarčíková Mária 1944   14. Šelepová Oľga 1944
7. Marťák Juraj 1944   15. Škvarová Helena 1944
8. Mindalová Oľga 1943   16. Šmigeľ Peter 1944                                                                              Školský rok 1957/1958 tr. uč. Anna Tomečková, Ján Olekšák


Školský rok1958/1959 tr. uč. A. Lazoríková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billík Štefan 1945   9. Nestoriková Mária 1945
2. Bittnerová Oľga 1944   10. Ondrejíková Mária 1945
3. Lichvárová Mária 1944   11. Sivuľková Mária 1945
4. Lichvárová Mária 1945   12. Sokoľáková Oľga 1945
5. Lichvárová Oľga 1945   13. Sroková Mária 1945
6. Markovičová Oľga 1945   14. Firta Mikuláš 1944
7. Matoľák Michal 1944   15. Choborová Oľga 1944
8. Mindalová Oľga 1944          


Školský rok 1959/1960 tr. uč. Mikuláš Lehocký

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Haščáková Oľga 1946   9. Konevalová Anna 1946
2. Glosíková Oľga 1945   10. Lichvár Ján 1946
3. Glosíková Anna 1946   11. Markovičová Mária 1946
4. Zahorjanová Anna 1946   12. Matoľáková Oľga 1945
5. Zahorjan Juraj 1945   13. Foľvarská Anna 1946
6. Zima Ján 1946   14. Chobor Boris 1946
7. Zimová Oľga 1946   15. Chobor Juraj 1945
8. Karašová Júlia 1946   16. Foľvarský Mikuláš 1945


Školský rok 1961/1962 tr. uč. Petnuchová, Sisáková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Augustínová Anna 1947   12. Markovič Michal 1947
2. Billík Peter 1947   13. Mačíková Helena 1947
3. Bittner Ján 1946   14. Mindalová Mária 1947
4. Zimová Eva 1947   15. Matoľáková Anna 1946
5. Zimová Helena 1946   16. Mytník Mikuláš 1946
6. Zimová Oľga 1947   17. Pacoltová Oľga 1946
7. Kolejová Mária 1947   18. Firta Anton 1947
8. Krupa Mikuláš 1947   19. Choborová Helena 1946
9. Lazarčíková Mária 1947   20. Škvarová Oľga 1947
10. Lichvárová Anna 1947   21. Škvara Peter 1947
11. Lichvárová Helena 1947          


                                                                              Školský rok 1961/1962 tr. uč. Petnuchová, Sisáková


Školský rok 1962/1963 tr. uč. Juraj Vančík

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billíková Anna 1948   15. Lichvárová Anna 1948
2. Bilovodská Mária 1947   16. Lichvárová Helena 1947
3. Bittner Anton 1947   17. Lichvariková Anna 1948
4. Bittner Igor 1948   18. Mačík Ján 1948
5. Bittner Michal 1948   19. Mačík Štefan 1948
6. Bulinský Juraj 1948   20. Nestoríková Helena 1948
7. Glosíková Ľuba 1948   21. Pavlíková Helena 1948
8. Glosíková Mária 1947   22. Sroková Anna 1948
9. Horbaľ Ján 1948   23. Sivuľka Juraj 1948
10. Jedinák Štefan 1947   24. Foľvarská Juraj 1948
11. Zimová Anna 1947   25. Foľvarský Ján 1948
12. Zima Štefan 1947   26. Choborová Anna 1948
13. Zima Juraj 1947   27. Šmigeľová Helena 1948
14. Kuzár Juraj 1948          


Školský rok 1963/1964 tr. uč. Anna Sroková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Augustín Mikuláš 1949   14. Mačík Juraj 1949
2. Billík Mikuláš 1948   15. Mytník Štefan 1948
3. Bittnerová Helena 1949   16. Ondrejíková Helena 1949
4. Hrebík Juraj 1949   17. Pacoltová Helena 1949
5. Zima Štefan 1949   18. Pikovová Dagmar 1949
6. Zima Michal 1949   19. Sipko Ján 1949
7. Karaš Štefan 1949   20. Sipková Mária 1949
8. Koneval Mikuláš 1948   21. Sivuľková Oľga 1949
9. Kseňák Ján 1949   22. Sivuľka Milan 1949
10. Lazarčík Juraj 1949   23. Trúchla Oľga 1949
11. Markovičová Eva 1948   24. Foľvarská Helena 1949
12. Matoľáková Helena 1949   25. Šelep Štefan 1949
13. Matoľák Juraj 1949          


Školský rok 1964/1965 tr. uč. Michal Kseňák

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittnerová Anna 1949   11. Lichvárová Agnesa 1949
2. Bittnerová Helena 1950   12. Marťák Mikuláš 1950
3. Billíková Mária 1950   13. Pikov Dušan 1950
4. Glosík Mikuláš 1949   14. Raškevičová Helena 1950
5. Glosík Mikuláš 1950   15. Sipko Jozef 1950
6. Zahorjan Jozef 1950   16. Sivuľková Helena 1950
7. Krupová Mária 1950   17. Stašáková Oľga 1950
8. Kuzárová Anna 1950   18. Foľvarská Anna 1950
9. Kuzárová Helena 1950   19. Chlpáňová Anna 1950
10. Kormaníková Mária 1950   20. Škvara Juraj 1950


Školský rok 1965/1966 tr. uč. Juraj Vančík

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Haščáková Anna 1951   10. Pacolt Mikuláš 1950
2. Horbaľová Mária 1950   11. Pacoltová Nataša 1950
3. Zima Jozef 1951   12. Sivuľka Štefan 1951
4. Konevalová Mária 1951   13. Sipko Juraj 1951
5. Lichvár Ján 1951   14. Foľvarská Mária 1951
6. Lichvárová Helena 1951   15. Chobor Jozef 1951
7. Matoľák Juraj 1950   16. Škvarová Anna 1951
8. Ondrejík Mikuláš 1951   17. Šmigeľ Ján 1950
9. Pacoltová Eva 1950          


                                                                 Školský rok 1965/19656 tr. uč. Juraj Vančík

Školský rok 1966/1967 tr. uč. Mária Pivovarská

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittnerová Tamara 1952   9. Nestoríková Mária 1951
2. Glosík Juraj 1952   10. Nestoríková Oľga 1951
3. Heržák Michal 1952   11. Sipková Mária 1951
4. Jedináková Oľga 1952   12. Sipko Juraj 1952
5. Zimová Anna 1952   13. Foľvarský Štefan 1951
6. Lichvárová Anna 1951   14. Chorendžáková Helena 1952
7. Lichvárová Oľga 1952   15. Škvara Juraj 1952
8. Mytníková Helena 1952   16. Jurašková Helena 1951

 

                                                                              Školský rok 1966/1967 tr. uč. Mária Pivovarská

Školský rok 1967/1968 tr. uč. Michal Kseňák

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Andrašová Mária 1953   14. Lazarčíková Helena 1953
2. Bilovodská Mária 1953   15. Lichvár Štefan 1953
3. Glosíková Oľga 1953   16. Lichvár Juraj 1953
4. Heržák Juraj 1953   17. Markovičová Oľga 1953
5. Zimová Anna 1952   18. Matoľáková Mária 1953
6. Zimová Helena 1952   19. Sivuľková Mária 1953
7. Zimová Marta 1953   20. Sipko Juraj 1953
8. Zima Štefan ml. 1953   21. Sitár Juraj 1953
9. Zima Štefan st. 1953   22. Firta Juraj 1953
10. Zima Juraj st. 1952   23. Foľvarský Peter 1953
11. Zima Juraj 1953   24. Choborová Mária 1952
12. Kilianyová Mária 1953   25. Šmigeľ Juraj 1953
13. Kseňák Juraj 1953   26. Jurašková Oľga 1952


Školský rok 1968/1969 tr. uč. Juraj Vančík

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Firta Štefan 1954   12. Markovič Jozef 1954
2. Foľvarský Ján 1953   13. Matoľáková Mária 1954
3. Foľvarský Jozef 1953   14. Nestorik Juraj 1954
4. Horbaľ Michal 1953   15. Pacoltová Helena 1954
5. Hrebíková Helena 1954   16. Pikovová Oxana 1953
6. Chobor Michal 1953   17. Semko Juraj 1953
7. Chorendžáková Oľga 1954   18. Sipková Helena 1954
8. Karaš Milan 1953   19. Sivuľka Michal 1954
9. Lichvárová Helena 1954   20. Škvara Juraj 1954
10. Lichvár Mikuláš 1953   21. Zima Juraj 1954
11. Lichvár Štefan 1954   22. Zima Michal 1953


Školský rok 1969/1970 tr. uč. Oľga Lichvárová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billík Ján 1955   11. Lichvár Dušan 1955
2. Glosíková Anna 1955   12. Lichvarik Mikuláš 1954
3. Heržák Ján 1954   13. Mačík Sergej 1955
4. Horbaľová Mária 1955   14. Markovičová Mária 1955
5. Horbaľ Štefan 1955   15. Marťáková Helena 1955
6. Chobor Mikuláš 1955   16. Pacolt Klement 1955
7. Karaš Jozef 1955   17. Sivuľková Mária 1955
8. Kolej Ján 1955   18. Smandra Peter 1955
9. Koneval Juraj 1955   19. Tomašková Emília 1955
10. Lichárová Anna 1955   20. Zima Ján 1955


Školský rok 1970/1971 A trieda tr. uč. Anna Vančíková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bilovodský Juraj 1956   10. Pacoltová Mária 1956
2. Dzubriak Ján 1956   11. Sivuľková Helena 1956
3. Hrebík Peter 1956   12. Sivuľka Peter 1956
4. Jedinák Milan 1956   13. Solvester Vladimír 1956
5. Kilianyová Marta 1955   14. Škvarová Mária 1956
6. Lichvárová Helena 1956   15. Šmigeľová Mária 1955
7. Marťáková Helena 1956   16. Zima Juraj 1956
8. Medvecký Michal 1955   17. Zima Mikuláš 1956
9. Ondrejíková Oľga 1956   18. Janoščík Juraj 1956


Školský rok 1970/1971 B trieda tr. uč. Mária Pivovarská

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bilovodská Anna 1956   10. Matoľák Štefan 1956
2. Firtová Eva 1956   11. Obertan Juraj 1956
3. Huľvej Juraj 1956   12. Ondrejíková Mária 1955
4. Kundľa Ján 1956   13. Rusiňáková Justína 1955
5. Lichvárová Mária 1955   14. Sipko Milan 1956
6. Lichvár Štefan 1955   15. Sroka Štefan 1956
7. Lichvariková Oľga 1956   16. Sitár Jozef 1955
8. Mačík Milan 1956   17. Zimová Anna 1956
9. Markovič Milan 1956   18. Zimová Mária 1955


Školský rok 1971/1972 tr. uč. Michal Kseňák

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Glosíková Mária 1957   11. Mačíková Mária 1957
2. Haščáková Helena 1956   12. Marťák Jozef 1956
3. Choborová Darina 1956   13. Servická Helena 1957
4. Chorendžáková Anna 1957   14. Smandrová Helena 1957
5. Koneval Štefan 1957   15. Stašáková Mária 1957
6. Krupová Helena 1957   16. Škvara Michal 1956
7. Kseňák Juraj 1957   17. Zima Juraj 1957
8. Lichvár Anton 1957   18. Zimová Mária 1956
9. Lichvárová Oľga 1957   19. Zimová Oľga 1956
10. Lichvárik Peter 1957          


Školský rok 1972/1973 tr. uč. Juraj Vančík

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittnerová Mária 1958   14. Mačík Ivan 1958
2. Bittner Michal 1957   15. Makulová Alžbeta 1957
3. Foľvarský Ján 1957   16. Medvecký Milan 1957
4. Glosíková Anna 1958   17. Nestorik Juraj 1958
5. Glosík Milan 1958   18. Nestorik Peter 1958
6. Huľvejová Tamara 1958   19. Sivuľka Juraj 1958
7. Chorendžák Juraj 1958   20. Smandrová Mária 1958
8. Karaš Jaroslav 1958   21. Solvester Igor 1958
9. Kiliany Štefan 1958   22. Šelep Juraj 1957
10. Kolejová Anna 1958   23. Zimová Darina 1958
11. Kseňák Vladimír 1958   24. Zima Juraj 1958
12. Lichvárová ml. Mária 1958   25. Zimová Mária 1958
13. Lichvárová st. Mária 1958          


Školský rok 1973/1974 tr. uč. Štefan Poľanský

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Augustinová Irena 1959   11. Nestoriková Helena 1959
2. Bittnerová Tatiana 1959   12. Nestorik Štefan 1958
3. Foľvarská Anna 1958   13. Servický Mikuláš 1958
4. Foľvarská Darina 1959   14. Sivuľková Helena 1958
5. Glosík Štefan 1958   15. Sipková Nataša 1959
6. Karašová Mária 1958   16. Sitárová Anna 1959
7. Kundľa Vladimír 1958   17. Škvara Ján 1959
8. Kurcinová Katarína 1958   18. Zima Jozef 1959
9. Lichvárová Helena 1959   19. Zima Juraj 1959
10. Nestoriková Ľubomíra 1958          


Školský rok 1974/1975 tr. uč. Anna Vančíková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billík Michal 1960   9. Mačíková Anna 1960
2. Foľvarská Nadežda 1960   10. Mačíková Oľga 1960
3. Francúz Juraj 1960   11. Markovičová Helena 1960
4. Jurašková Mária 1959   12. Sipková Mária 1959
5. Karašová Oľga 1960   13. Sivuľková Viera 1960
6. Lichvárová Eva 1960   14. Smandrová Mária 1959
7. Lichvár Vladimír 1959   15. Stašáková Oľga 1960
8. Lišáková Ľubomíra 1960   16. Škvarová Mária 1960


Školský rok 1975/1976 tr. uč. Oľga Lichvárová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Andrašová Valéria 1960   18. Lichvár Milan 1961
2. Bittner Vladimír 1961   19. Lichvár Peter 1960
3. Bilovodský Ján 1961   20. Marťáková Mária 1960
4. Firta Juraj 1961   21. Markovičová Helena 1961
5. Glosíková Darina 1961   22. Mirilovič Ján 1961
6. Gregová Nadežda 1961   23. Medvecký Vladimír 1960
7. Husár Viktor 1960   24. Mošoň Juraj 1961
8. Choborová Viera 1961   25. Nestoriková Antónia 1961
9. Jedináková Anna 1960   26. Ondrejíková Ľubomíra 1960
10. Jedinák Juraj 1961   27. Packová Marcela 1961
11. Karašová Božena 1960   28. Servická Ján 1961
12. Karašová Nataša 1960   29. Zahorjanová Anna 1960
13. Kundľová Mária 1961   30. Zahorjanová Darina 1961
14. Kuzmiaková Mária 1961   31. Zimová Darina 1960
15. Kuzmiak Juraj 1961   32. Zimová Ľubomíra 1961
16. Labant Milan 1961   33. Zimová Mária 1960
17. Lichvár Ján 1961   34. Zima Michal 1961
 


                                                                           Školský rok 1975/1976 tr. uč. Oľga Lichvárová


Školský rok 1976/1977 ôsmaci - tr. uč. Mária Poľanská

  Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Hrebíková Anna 1962
2. Lichvár Milan 1963
3. Zimová Eva 1963


Školský rok 1976/1977 deviataci - tr. uč. Anna Stašáková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Andráš Miroslav 1962   11. Jurašková Darina 1962
2. Augustínová Júlia 1962   12. Karaš Jozef 1961
3. Bittnerová Helena 1961   13. Kuzmiak Ivan 1962
4. Dubaj Juraj 1962   14. Lichvár Ivan 1962
5. Francuzová Božena 1962   15. Lichárová Mária 1962
6. Heržáková Darina 1962   16. Makulová Božena 1962
7. Hrebík Michal 1962   17. Sivuľka Ján 1962
8. Chobor Juraj 1961   18. Zahorjan Michal 1962
9. Choborová Mária 1962   19. Zima Vladimír 1962
10. Janoščíková Ľubomíra 1962          


Školský rok 1977/1978 ôsmaci - tr. uč. Anna Vančíková

  Priezvisko Meno     Priezvisko Meno
1. Billíková Ľubomíra   17. Kuzmiaková Marta
2. Billíková Mária   18. Kuzmiaková Tatiana
3. Bittner Peter   19. Lichvárová Anna
4. Beňo Ján   20. Mirilovičová Anna
5. Foľvarský Tatiana   21. Mirilovičová Anna
6. Galajda Ján   22. Ňaňková Oľga
7. Glosíková Oľga   23. Packo Marián
8. Hrebíková Mária   24. Sivuľková Anna
9. Husárová Božena   25. Smandrová Ľubomíra
10. Husár Viliam   26. Smandra Jozef
11. Choborová Mária   27. Škvara Mikuláš
12. Jedinák Dušan   28. Torbík Ivan
13. Konevalová Ľubomíra   29. Zahorjanová Oľga
14. Kseňáková Mária   30. Zimová Helena
15. Kundľa Ľubomír   31. Zimová Tatiana
16. Kuzmiak Ján   32. Zimová Viera


Školský rok 1977/1978 deviataci - tr. uč. Mária Homišinová, O. Lichvárová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Čekaňak Peter 1963   16. Mirilovičová Anna 1962
2. Dzubriak Juraj 1963   17. Nemečíková Júlia 1963
3. Hrebík Juraj 1963   18. Obertanová Ľubomíra 1963
4. Chobor Michal 1963   19. Sivuľková Kveta 1963
5. Chobor Peter 1963   20. Sokoľák Dušan 1963
6. Chobor Štefan 1963   21. Sremaňak Ján 1963
7. Chorendžák Miroslav 1963   22. Stašáková Mária 1963
8. Chorendžáková Zdena 1963   23. Škvarová ml. Anna 1963
9. Janoščík Ján 1963   24. Škvarová st. Anna 1963
10. Kormaníková Viera 1963   25. Škvara Štefan 1963
11. Krett Ladislav 1962   26. Tomaško Ľubomír 1963
12. Leichenbergová Ľubomíra 1963   27. Zimová Helena 1963
13. Marťák Juraj 1962   28. Zima Peter 1963
14. Matoľák Ján 1963   29. Zimová Viera 1963
15. Matoľáková Viera 1963          


Školský rok 1978/1979 ôsmaci - tr. uč. Mária Poľanská

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittner Jaroslav 1965   7. Lazarčíková Oľga 1965
2. Glosíková Oľga 1965   8. Nemečíková Anna 1965
3. Karaš Igor 1965   9. Sasová Helena 1963
4. Kuzmiak Ján 1965   10. Sipková Mária 1965
5. Kovaľová Alžbeta 1964   11. Sivuľka Rudolf 1965
6. Lazarčík Ján 1965   12. Venglár Milan 1965


Školský rok 1978/1979 deviataci - tr. uč. Anna Vančíková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billíková Ľubomíra 1964   12. Lichvárová Anna 1963
2. Billíková Mária 1963   13. Mirilovičová Anna 1964
3. Bittner Peter 1964   14. Ňaňková Oľga 1964
4. Beňo Ján 1964   15. Sivuľková Anna 1963
5. Galajda Ján 1964   16. Smandrová Ľubomíra 1964
6. Hrebíková Mária 1964   17. Smandra Jozef 1964
7. Choborová Mária 1964   18. Škvara Mikuláš 1964
8. Konevalová Ľubomíra 1963   19. Torbík Ivan 1964
9. Kuzmiak Ján 1964   20. Zimová Helena 1964
10. Kuzmiaková Marta 1963   21. Zimová Tatiana 1963
11. Kuzmiaková Tatiana 1964   22. Zimová Viera 1964


Školský rok 1979/1980 ôsmaci - tr. uč. Anna Gvodziaková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Foľvarský ml. Peter 1966   10. Makula Pavel 1965
2. Glosík Štefan 1965   11. Nestorik Juraj 1966
3. Hrebíková Viera 1965   12. Packová Nadežda 1965
4. Choborová Mária 1966   13. Sroka Ivan 1966
5. Kuzmiak Marián 1966   14. Zima Anton 1966
6. Lichvár Juraj 1964   15. Zimová ml. Helena 1966
7. Lichvár Michal 1966   16. Zimová Helena 1965
8. Lichvár Štefan 1966   17. Zimová Viera 1966
9. Matoľák Michal 1966   18. Žihaľ Ján 1966


Školský rok 1979/1980 deviataci - tr. uč. Mária Poľanská

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Glosíková Oľga 1965   10. Lichvár Milan 1965
2. Hangurbadžová Júlia 1964   11. Leichenberg Juraj 1965
3. Homišinová Valentína 1965   12. Matoľák Jaroslav 1964
4. Hrebíková Viera 1964   13. Mirilovič Vasiľ 1965
5. Huľvejová Mária 1965   14. Sivuľková Marta 1965
6. Husárová Jana 1965   15. Škvarová Gabriela 1965
7. Kuzmiaková Anna 1965   16. Vengľar Juraj 1965
8. Kuzmiaková Ľubica 1965   17. Zimová Viera 1965
9. Lichvár Juraj 1965   18. Halčak Ján 1964


Školský rok 1980/1981 ôsmaci - tr. uč. Mária Homišinová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Foľvarský Štefan 1966   12. Mačíková Tamara 1966
2. Glosíková Mária 1967   13. Mytníková Ľudmila 1967
3. Glosíková Oľga 1966   14. Sipko Štefan 1966
4. Horbaľ Peter 1966   15. Sitár Igor 1967
5. Choborová Mária 1967   16. Sitár Milan 1966
6. Chorendžáková Mária st. 1966   17. Stašák Ján 1967
7. Chorendžáková Mária ml. 1967   18. Sokoľák Milan 1967
8. Kuščáková Anna 1967   19. Sroka Juraj 1966
9. Lichvárová Darina 1966   20. Tomášková Daniela 1967
10. Lichvár Štefan 1967   21. Zimová Tatiana 1967
11. Lišáková Helena 1967          


Školský rok 1980/1981 deviataci - tr. uč. Anna Stašáková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Andrašová Natália 1965   10. Kurcinová Oľga 1966
2. Bernát Ján 1966   11. Kuščáková Tatiana 1966
3. Bilovodský Anton 1965   12. Kuzmiaková Emília 1966
4. Foľvarská Božena 1966   13. Kuzmiaková Milena 1965
5. Foľvarský Peter 1965   14. Ladižinský Štefan 1966
6. Foľvarská Viera 1966   15. Mytník Peter 1966
7. Galajdová Alena 1965   16. Smandrová Viera 1966
8. Chobor Ľubomír 1966   17. Škvara Juraj 1966
9. Chobor Milan 1966   18. Zima Michal 1966


Školský rok 1981/1982 ôsmaci - tr. uč. Mária Poľanská

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittnerová Mária 1968   15. Lichvárová Nataša 1968
2. Bulinský Juraj 1967   16. Lichvár Peter 1968
3. Foľvarská Anna 1968   17. Lichvárová Viera 1968
4. Galajda Miroslav 1968   18. Marťák Štefan 1968
5. Glosíková Helena 1968   19. Mirilovič Mikuláš 1966
6. Grega Štefan 1967   20. Mytníková Iveta 1968
7. Haščák Jaroslav 1967   21. Sivuľka Milan 1968
8. Huľvej Milan 1967   22. Sroková Ľubomíra 1967
9. Husár Anton 1967   23. Škvarová Jana 1968
10. Jedináková Helena 1968   24. Škvara Juraj 1967
11. Jedinák Štefan 1968   25. Vančík Jaroslav 1968
12. Kuzmiak Slavomír 1968   26. Vavrinčíková Svetlana 1968
13. Lichvár Michal 1967   27. Vengľar Juraj 1968
14. Lichvár Milan 1968   28. Zima Jozef 1968


Školský rok 1981/1982 deviataci - tr. uč. Mária Homišinová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittnerová Mária 1698   15. Lichvárová Nataša 1968
2. Bulinský Juraj 1967   16. Lichvár Peter 1968
3. Foľvarská Anna 1968   17. Lichvárová Viera 1968
4. Galajda Miroslav 1968   18. Marťák Štefan 1968
5. Glosíková Helena 1968   19. Mirilovič Mikuláš 1966
6. Grega Štefan 1967   20. Mytníková Iveta 1968
7. Haščák Jaroslav 1967   21. Sivuľka Milan 1968
8. Huľvej Milan 1967   22. Sroková Ľubomíra 1967
9. Husár Anton 1967   23. Škvarová Jana 1968
10. Jedináková Helena 1968   24. Škvara Juraj 1967
11. Jedinák Štefan 1968   25. Vančík Jaroslav 1968
12. Kuzmiak Slavomíra 1968   26. Vavrinčícková Svetlana 1968
13. Lichvár Michal 1967   27. Vengľar Juraj 1968
14. Lichvár Milan 1968   28. Zima Jozef 1968Školský rok 1982/1983 tr. uč. Oľga Lichvárová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billík Ján 1969   12. Nestorik Milan 1969
2. Bilovodský Jaroslav 1969   13. Obertan Jaroslav 1969
3. Dongová Otília 1968   14. Pacoltová Jana 1968
4. Horbaľ Eduard 1969   15. Sipková Darina 1969
5. Kovaľová Helena 1968   16. Sivuľka st. Juraj 1968
6. Kuščák Gabriel 1969   17. Sivuľka ml. Juraj 1969
7. Kuzmiak Ján 1969   18. Škvarová Oľga 1969
8. Lichvár Milan 1969   19. Škvarová Viera 1969
9. Makulová Iveta 1969   20. Vavrinčík Richard 1969
10. Mosorjak Peter 1969   21. Zahorjan Juraj 1969
11. Mýtnik Miroslav 1969   22. Zima Michal 1969


Školský rok 1983/1984 tr. uč. Mária Poľanská

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Andráš Juraj 1970   12. Sipková Tatiana 1970
2. Belejkaničová Blažena 1970   13. Sipková Viera 1969
3. Bittnerová Michaela 1970   14. Stašáková Svetlana 1969
4. Fidermák Milan 1970   15. Schwarzová Ingrid 1970
5. Husár Igor 1970   16. Šimonová Jana 1970
6. Chorendžáková Viera 1970   17. Šmigeľová Viera 1970
7. Kuzmiaková Mária 1970   18. Vyrostko Jaroslav 1969
8. Lichvár Jaroslav 1969   19. Zahorjanová Helena 1970
9. Lichvár Vladimír 1970   20. Zimová Helena 1970
10. Matoľáková Iveta 1969   21. Zimová Iveta 1970
11. Servická Mária 1969   22. Zima Peter 1970


Školský rok 1984/1985 tr. uč. Anna Stašáková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittner Anton 1971   19. Marťáková Jana 1971
2. Bittner Ján 1971   20. Mirilovičová Ľubomíra 1971
3. Firtová Natália 1971   21. Mosorjaková Emília 1971
4. Hrebík Milan 1970   22. Mýtnik Jaroslav 1970
5. Horbaľová Oľga 1971   23. Poľanský Boris 1971
6. Huľvejová Darina 1970   24. Suchodolská Janka 1971
7. Husárová Natália 1971   25. Schwarzová Diana 1971
8. Dongová Emília 1971   26. Sivuľka Rastislav 1971
9. Choborová Iveta 1971   27. Sroka Peter 1971
10. Horendžáková Daniela 1970   28. Šmigeľ Ľuboš 1971
11. Jedináková Dana 1970   29. Venglárová Dana 1971
12. Karaš Ľuboš 1971   30. Zahorjan Miroslav 1970
13. Kuzmiaková Anna 1971   31. Zimová Iveta 1971
14. Leichenberg Milan 1971   32. Zima Juraj 1971
15. Lichvárová Ľudmila 1971   33. Zima Michal 1971
16. Lichvárová Renáta 1971   34. Zima Ľuboš 1971
17. Mačíková Jana 1971   35. Zima Stanislav 1970
18. Makula Peter 1970          


Školský rok 1985/1986 tr. uč. Anna Vančíková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Augustínová Iveta 1972   13. Mačík Peter 1972
2. Bittnerová Martina 1972   14. Mosorjaková Viera 1972
3. Bittnerová Renáta 1972   15. Romaňák Miroslav 1971
4. Foľvarský Ján 1971   16. Sipko Jozef 1971
5. Horendžáková Renáta 1972   17. Stašáková Jana 1972
6. Jedinák Ján 1972   18. Sivuľka Michal 1972
7. Jedinák Štefan 1971   19. Šimon Štefan 1972
8. Jedináková Helena 1971   20. Šmigeľ Stanislav 1971
9. Krupová Dana 1972   21. Šmigeľová Dana 1972
10. Kuzár Juraj 1972   22. Zima Peter 1971
11. Lichvár Jaroslav 1972   23. Zima Štefan 1972
12. Lichvárová Viera 1971   24. Žihaľová Anna 1972


Školský rok 1986/1987 tr. uč. Oľga Lichvárová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bajcura Ivan 1973   15. Matoľák Juraj 1972
2. Bulinská Helena 1972   16. Nemčíková Katarína 1972
3. Foľvarský Juraj 1973   17. Obertan Peter 1973
4. Heban Štefan 1973   18. Pacoltová Mariana 1972
5. Horbaľ Peter 1972   19. Romaňák Vasiľ 1972
6. Huľvejová Renáta 1973   20. Sivuľka Milan 1973
7. Kormaník Jozef 1972   21. Sivuľka Štefan 1973
8. Kuzmiaková Jana 1973   22. Sroková Mária 1973
9. Ladižinská Mária 1972   23. Šmigeľ Jaroslav 1973
10. Lichvár Igor 1973   24. Vavrinčík Marián 1973
11. Lichvárová Ingrid 1973   25. Zahorjan Juraj 1973
12. Mačíková Alena 1973   26. Zima Juraj 1973
13. Markovičová Iveta 1973   27. Zima Rastislav 1973
14. Markovič Michal 1973          


Školský rok 1987/1988 tr. uč. Mária Poľanská

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bajcurová Bibiana 1974   13. Marťáková Alena 1974
2. Bilovodská Iveta 1974   14. Mirilovičová Anna 1973
3. Bittner Igor 1974   15. Mosorjaková Dana 1974
4. Bittnerová Helena 1974   16. Mytník Ján 1975
5. Čekaňaková Mária 1973   17. Packo Imrich 1974
6. Fidermák Ján 1974   18. Sivuľka Vlastimil 1974
7. Firta Anton 1973   19. Sroková Helena 1974
8. Horbaľ Pavol 1974   20. Stašák Michal 1974
9. Konevalová Iveta 1974   21. Šimon Juraj 1973
10. Krupová Renáta 1974   22. Škvara Ján 1974
11. Kseňáková Monika 1974   23. Škvara Peter 1974
12. Kuzmiaková Mária 1974   24. Toporčíková Janka 1974


Školský rok 1988/1989 tr. uč. Anna Stašáková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billík Marek 1975   12. Mačíková Melánia 1975
2. Bittnerová Jana 1974   13. Matoľák Jaroslav 1975
3. Bittner Roman 1974   14. Matoľáková Silvia 1975
4. Foľvarský Juraj 1975   15. Mosorjaková Emília 1975
5. Hrebík Štefan 1974   16. Packo Ján 1975
6. Horendžáková Darina 1975   17. Sivuľka Jaroslav 1975
7. Hudák Milan 1975   18. Škvarová Alena 1975
8. Jedinák Milan 1973   19. Šmigeľová Adriana 1975
9. Kiliany Ján 1975   20. Vyrostko Štefan 1975
10. Kseňák Stanislav 1975   21. Zima Štefan 1975
11. Kuzár Ľuboš 1975          


Školský rok 1989/1990 tr. uč. Anna Vančíková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Compľová Ivana 1976   13. Marčišáková Viera 1975
2. Compľová Iveta 1976   14. Markovičová Monika 1976
3. Firta Juraj 1976   15. Markovičová Viera 1975
4. Grega Vladimír 1976   16. Matoľák Michal 1976
5. Ignáci Ľubomír 1976   17. Mosorjaková Jana 1976
6. Heržák Juraj 1975   18. Romaňák Peter 1976
7. Hrebíková Dáša 1976   19. Sivuľková Ivana 1976
8. Choborová Miriam 1976   20. Suchodolská Viera 1975
9. Kuzmiaková Zlatica 1976   21. Škvara Milan 1976
10. Lichvárová Lenka 1976   22. Škvarová Monika 1976
11. Mačík Ján 1976   23. Škvara Stanislav 1976
12. Marčišáková Anetta 1975   24. Toporčík Marián 1975


Školský rok 1990/1991 tr. uč. Mgr. Oľga Lichvárová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittner Michal 1976   12. Mosorjak Ján 1977
2. Compeľ Stanislav 1977   13. Mosorjaková Martina 1977
3. Fodorová Dáša 1977   14. Pacolt Ján 1977
4. Glosám Daniel 1977   15. Pacolt Marek 1977
5. Homišinová Mária 1977   16. Sivuľka Juraj 1977
6. Hrebík Peter 1977   17. Sivuľková Jana 1977
7. Choborová Iveta 1977   18. Sivuľka Stanislav 1977
8. Chobor Rastislav 1977   19. Zahorjan Slavomír 1977
9. Chorendžák Juraj 1976   20. Zima Ivan 1976
10. Kandrík Peter 1976   21. Zima Michal 1976
11. Markovič Jozef 1977   22. Zima Štefan 1977


Školský rok 1991/1992 tr. uč. Mgr. Oľga Lichvárová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Andrejková Andrea 1977   11. Majerčák Jozef 1977
2. Beňo Martin 1978   12. Majerčáková Mária 1978
3. Billík Ivan 1978   13. Markovičová Janka 1978
4. Horbaľová Ivana 1978   14. Markovičová Viera 1978
5. Hutník Juraj 1977   15. Packo Martin 1977
6. Kandríková Ľudmila 1977   16. Šimon Stanislav 1978
7. Kiliany Tibor 1978   17. Šmigeľová Mária 1978
8. Kseňáková Jana 1978   18. Vislocký Slavomír 1977
9. Kuzmiaková Mária 1977   19. Zima Juraj 1977
10. Lichvariková Ivana 1978   20. Zima Pavol 1977


Školský rok 1992/1993 tr. uč. PaedDr. Oľga Gregová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Beňo Milan 1979   11. Mačík Slavomír 1979
2. Bittner Juraj 1978   12. Markovič Stanislav 1979
3. Bittner Štefan 1979   13. Matoľák Štefan 1979
4. Česák Milan 1979   14. Romaňák Pavol 1979
5. Firtová Alena 1979   15. Tomaška Vladimír 1978
6. Glosíková Anetta 1979   16. Toporčík Ján 1979
7. Huľvej Juraj 1979   17. Vislocký Štefan 1979
8. Hutník Jozef 1979   18. Zimová Adriana 1979
9. Konevalová Helena 1979   19. Zima Radoslav 1978
10. Mačík Juraj 1979          


Školský rok 1993/1994 tr. uč. Mgr. Juraj Vančík

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittnerová Mária 1980   15. Kuzárová Mária 1980
2. Bittnerová Marta 1980   16. Kuzmiak Ján 1979
3. Bulinský Ján 1980   17. Lichvár Dušan 1980
4. Česák Juraj 1980   18. Lichvár Slavomír 1980
5. Dzubriak Ján 1979   19. Markovičová Zuzana 1979
6. Fodorová Marika 1980   20. Mosorjak Ján 1979
7. Hrebíková Paulína 1980   21. Nemčíková Silvia 1979
8. Jedinák Jaroslav 1980   22. Sivuľka Martin 1979
9. Karaš Peter 1980   23. Sroková Mária 1980
10. Koneval Mikuláš 1980   24. Tomaška Slavomír 1980
11. Koneval Štefan 1979   25. Vančík Radoslav 1979
12. Kormaník Michal 1979   26. Zimová Mária 1980
13. Kundľa Ján 1980   27. Zima Róbert 1979
14. Kurcinová Martina 1980   28. Tuschet Mário 1980


Školský rok 1994/1995 tr. uč. Mgr. Juraj Zahorjan

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bilovodská Alena 1981   11. Mačík Stanislav 1980
2. Bittnerová Iveta 1981   12. Markovičová Mária 1981
3. Dzubriak Peter 1981   13. Matoľáková Miriama 1981
4. Fodorová Lucia 1981   14. Mosorjak Peter 1981
5. Choborová Natália 1981   15. Obertan Martin 1980
6. Kundľová Jana 1981   16. Pištejová Martina 1981
7. Kundľa Radoslav 1981   17. Sivuľka Michal 1981
8. Kuzmiaková Anna 1981   18. Zima Juraj 1981
9. Lichvár Ivan 1981   19. Zima Michal 1981
10. Lichvarík Mikuláš 1980   20. Husár Ľubomír 1981


Školský rok 1995/1996 A trieda - tr. uč. Mgr. Eva Popovičová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Andrejka Ján 1982   10. Mosorjaková Anna 1982
2. Bittner Štefan 1982   11. Mosorjak Martin 1982
3. Česáková Jana 1981   12. Mytníková Iveta 1982
4. Firtová Natália 1982   13. Nestorik Juraj 1982
5. Huľvej Radovan 1982   14. Pirhalová Miroslava 1982
6. Karaš Erik 1981   15. Sivuľková Ivana 1982
7. Kolej Ján 1982   16. Stempová Nadežda 1982
8. Kseňák Peter 1982   17. Zimová Mária 1982
9. Lichvárová Mária 1982   18. Zima Vladimír 1982


Školský rok 1995/1996 B trieda - tr. uč. Mgr. Juraj Zahorjan

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Beňo Miroslav 1981   10. Husár Emil 1982
2. Dzubriak Martin 1982   11. Choborová Monika 1981
3. Horbaľová Michaela 1982   12. Konevalová Monika 1982
4. Hutník Rudolf 1982   13. Kseňáková Lucia 1982
5. Chudík Ladislav 1982   14. Marčišáková Monika 1982
6. Markovič Milan 1981   15. Pacoltová Mariana 1982
7. Raškevič Michal 1982   16. Pompa Slavomír 1981
8. Sivuľka Jaroslav 1982   17. Raškevičová Helena 1982
9. Suchodolský Štefan 1982   18. Pacolt Juraj 1982


Školský rok 1996/1997 tr. uč. PaedDr. Oľga Gregová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Billík Michal 1983   9. Kundľa Ivan 1983
2. Česák Jozef 1983   10. Kuzmiak Peter 1983
3. Darák Štefan 1983   11. Marťáková Mária 1982
4. Duračinský Róbert 1983   12. Matoľák Ján 1983
5. Gomoľa Peter 1982   13. Packo Ján 1983
6. Husár Viktor 1983   14. Toporčíková Mária 1983
7. Krett Rastislav 1983   15. Zahorjan Róbert 1983
8. Kseňáková Lenka 1982          


Školský rok 1997/1998 tr. uč. Mgr. Juraj Vančík

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Beňová Viera 1983   11. Lichvárová Mária 1983
2. Bittner Matúš 1984   12. Nestoriková Jana 1984
3. Bittner Peter 1984   13. Poprocký Martin 1984
4. Boguská Zuzana 1984   14. Rabatín Miroslav 1983
5. Dudlák Milan 1984   15. Sivuľková Dana 1984
6. Foľvarská Anežka 1983   16. Stempa Jozef 1984
7. Grega Ivan 1984   17. Škvarová Miroslava 1983
8. Husárová Adriana 1983   18. Štelmachová Slavomíra 1984
9. Chorendžáková Zuzana 1983   19. Zimová Ivana 1983
10. Chudík Rastislav 1984          

Siedmi žiaci ukončili ZŠ na ul. Štúrovej, kde navštevovali ešte 9. ročník

Školský rok 1999/2000 tr. uč. Mgr. Irena Dančáková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittnerová Michaela 1985   13. Krettová Lucia 1985
2. Bittner Radoslav 1985   14. Mosorjak Miroslav 1984
3. Dudláková Alena 1985   15. Mošoňová Renáta 1984
4. Duda Lukáš 1985   16. Myttníková Anna 1985
5. Foľvarský Jozef 1985   17. Nestoriková Eva 1984
6. Foľvarský Pavol 1985   18. Nestorik Peter 1985
7. Hrebík Jaroslav 1985   19. Pirhalová Mária 1985
8. Chorendžáková Mária 1985   20. Pompa Miroslav 1985
9. Karašová Silvia 1985   21. Rabatín Martin 1985
10. Karaš Martin 1985   22. Sivuľková Ivana 1985
11. Kolejová Edita 1984   23. Stempa Stanislav 1985
12. Konevalová Mária 1984   24. Škvarová Zuzana 1984


Školský rok 2000/2001 tr. uč. Mgr. Oľga Lichvárová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittner Vladimír 1986   13. Matoľák Michal 1985
2. Boguská Alena 1986   14. Mosorjaková Mária 1986
3. Firtová Mária 1985   15. Nestorik Martin 1985
4. Foľvarská Ivana 1986   16. Poprocký Lukáš 1985
5. Foľvarská Monika 1986   17. Raškevič Maroš 1986
6. Glosíková Mária 1985   18. Regrutová Jana 1986
7. Hrebíková Jana 1986   19. Sýkorová Svetlana 1986
8. Chudík Marián 1986   20. Venglarčíková Zuzana 1986
9. Karaš Jozef 1986   21. Štelmach Tomáš 1985
10. Kundľová Zuzana 1986   22. Zima Ján 1986
11. Kseňáková Zuzana 1986   23. Zimová Monika 1986
12. Lichvár Jozef 1986          


Školský rok 2001/2002 tr. uč. PaedDr. Oľga Gregová

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittner Tomáš 1986   10. Packová Oľga 1987
2. Compľová Mária 1986   11. Poprocký Štefan 1987
3. Čonka Vojtech 1987   12. Regrutová Eva 1987
4. Chobor Štefan 1987   13. Smreková Lenka 1987
5. Labant Pavol 1987   14. Škvarová Veronika 1987
6. Mačíková Martina 1987   15. Tomaška Miroslav 1987
7. Makulová Denisa 1987   16. Venglarčík Michal 1987
8. Markovičová Mária 1987   17. Zimová Miroslava 1987
9. Ochotnický Patrik 1987   18. Šmigeľ Michal 1987


Školský rok 2002/2003 tr. uč. PaedDr. Anna Gočíková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Boguská Jana 1987   11. Kseňáková Martina 1987
2. Cenká Ľubomíra 1988   12. Lichvár Matúš 1987
3. Cenká Stanislava 1988   13. Makula Marek 1988
4. Firtová Jana 1987   14. Matoľák Marek 1988
5. Foľvarský Peter 1987   15. Mosorjak Slavomír 1987
6. Galajda Lukáš 1988   16. Nestoriková Mária 1987
7. Gočík Radoslav 1988   17. Sivuľka Juraj 1988
8. Husárová Simona 1987   18. Štelmachová Erika 1988
9. Chobor Michal 1988   19. Zima Lukáš 1987
10. Janoščíková Ivana 1987   20. Zima Peter 1988


Školský rok 2003/2004 tr. uč. Mgr. Radoslav Beňo

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bandy Emil 1987   11. Kseňáková Monika 1989
2. Billík Miroslav 1986   12. Kolej Rastislav 1988
3. Bittnerová Monika 1988   13. Labantová Mária 1989
4. Bittnerová Veronika 1989   14. Makula Pavol 1988
5. Dudlák Tomáš 1989   15. Mošoňová Mária 1988
6. Dudová Zuzana 1988   16. Regrut Tomáš 1989
7. Firta Tomáš 1989   17. Smrek Marián 1989
8. Husárová Marcela 1988   18. Škvarová Simona 1989
9. Choborová Ivana 1989   19. Zahorjan Matúš 1988
10. Jedináková Alexandra 1989   20. Michalková Lucia 1986


Školský rok 2004/2005 tr. uč. Mgr. Irena Dančáková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bandy Tomáš 1988   8. Piršč Michal 1990
2. Foľvarský Ivan 1989   9. Sipková Eva 1990
3. Galajda Mário 1989   10. Škvarová Slavomíra 1990
4. Husárová Elvíra 1989   11. Zimová Adela 1989
5. Janoščík Ján 1990   12. Zimová Alena 1990
6. Makula Peter 1990   13. Blizman Jozef 1990
7. Mošoň Dominik 1990   14. Čonka Igor 1989


                                                                            Školský rok 2004/2005 tr. uč. Mgr. Irena Dančáková


Školský rok 2005/2006 tr. uč. Mgr. Helena Pataráková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bittnerová Denisa 1991   13. Kuzmiak Peter 1990
2. Cenká Lenka 1990   14. Labantová Michaela 1990
3. Foľvarská Lucia 1991   15. Lichvár Milan 1991
4. Foľvarská Tamara 1991   16. Mariančík Jozef 1991
5. Foľvarský Štefan 1990   17. Mariančíková Ľubomíra 1991
6. Galajda Ján 1991   18. Pacolt Mikuláš 1990
7. Giňová Zuzana 1989   19. Raškevič Pavol 1991
8. Horbaľová Michaela 1991   20. Raškevič Peter 1991
9. Hrebíková Miroslava 1990   21. Sokoľák Milan 1991
10. Chorendžáková Emília 1990   22. Škvara Matúš 1991
11. Iľkovičová Martina 1990   23. Štelmach Anton 1990
12. Jedináková Radka 1990   24. Venglarčíková Vladimíra 1991

Absolventi 1. stupňa, ktorí po úspešných prijímacích pohovoroch pokračovali (pokračujú) v štúdiu na Osemročnom gymnáziu v Starej Ľubovni:
Oľga Gregová, Tamara Zimová, Martin Gočík, Igor Solvester, Slavomír Mosorjak, Peter Mosorjak, Lenka Mosorjaková, Matej Mišlinský, Monika Kuzmiaková, Katarína Dudová, Monika Haščáková, Kristína Sroková, Dávid Sroka, Juraj Nestorik, Paula Pataráková, Júlia Škvarová, Roman Billík, Anna Bittnerová
a Zuzana Sroková

Školský rok 2006/2007 A trieda - tr. uč. Mgr. Miroslav Štefánik

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bernátová Dominika 1992   8. Lichvárová Monika 1992
2. Bittnerová Natália 1991   9. Pirhala Ján 1992
3. Glosíková Bohumila 1992   10. Repková Natália 1992
4. Husár Marek 1991   11. Zimová Dominika 1992
5. Jánoščík Juraj 1992   12. Štelmach Ján 1992
6. Kuzmiak Pavol 1991   13. Zima Miroslav 1992
7. Lichárová Eva 1992          


Školský rok 2006/2007 B trieda - tr. uč. PaedDr. Anna Gočíková

  Priezvisko Meno Rok narodenia     Priezvisko Meno Rok narodenia
1. Bandy Štefan 1990   9. Mačíková Diana 1992
2. Cenká Mária 1992   10. Matoľák Marek 1992
3. Fidermák Martin 1992   11. Mišlinský Vladimír 1992
4. Juraško Dávid 1991   12. Mošoňová Katarína 1992
5. Kuľanda Martin 1991   13. Nestoriková Michaela 1992
6. Kuzmiak Mikuláš 1991   14. Ochotnická Lenka 1991
7. Labantová Lenka 1991   15. Sitárová Jana 1992
8. Lichvar Ivan 1992   16. Venglarčík Matúš 1991