Stretnutia bývalých žiakov


1. 4. 1978 - stretnutie žiakov po 15 rokoch - 1973 - 1978

Vyučujúci: Š. Bittner, E. Millý, J. Vančík

Zúčastnení bývalí žiaci: Ľ. Sivuľková, J. Sivuľka, Š. Zima, A. Bittner, J. Bulinský, J. Škvára, J. Zima, I. Bittner, A. Choborová, J. Foľvarský, M. Glosíková, J. Sitár, Š. Jedinák, A. Lichvárová, A. Sroková, J. Mačík, Š. Mačík, J. Kuzár, M. Bittner, I. Horbaľ

 

29. 4. 1979 –  stretnutie po 11 rokoch – 1968 – 1979

Vyučujúci: Š. Bittner, E. Millý, Š. Poľanský, M. Kseňák

Zúčastnení bývalí žiaci: M. Andrašová, O. Bilovodská, O. Glosíková, J. Heržák, A. Zimová, H. Zimová, Š. Zima-Mačiv, Š. Zima-Vanojko, J. Zima-Koľar, J. Zima-Fecijan,M. Kilianyová, J. Kseňák, H. Lazarčíková, Š. Lichvár Pav., Š. Lichvár –Koč., O. Markovičová, M. Matoľáková, M. Sivuľková, J. Sipko, J. Sitár, J. Firta, P. Foľvarský, M. Choborová, J. Šmigeľ, O. Jurašková, M. Sivuľková,

 

neuvedený dátum – stretnutie po x rokoch – 1970

Vyučujúci: Š. Bittner, E. Millý

Zúčastnení bývalí žiaci: J. Nestorík, M. Zima, M. Lichvár, J. Foľvarský, M. Chobor, M. Karaš, J. Zima, J. Heržák, M. Sivuľka, M. Chobor,  O. Pikovová, O. Chorendžáková-Servická, H. Lichvárová-Mačíková, M. Matoľáková, H. Pacoltová, H. Hrebíková, O. Glosíková

 

21. 7. 1979 – stretnutie po 15 rokoch – 1964 – 1979

Vyučujúci: J. Vančík, A. Kočišová-Sroková

Zúčastnení bývalí žiaci: Ing. J. Lazarčík, M. Augustín, M. Billík, H. Bittnerová-Zimová, M. Sivuľka, Š. Mytník,  Ing. Š. Karaš, J. Matoľák, J. Kseňák, M. Koneval, J. Mačík, Ing. M Zima, J. Krupa, M. Suchodolská-Obertanová, H. Bulinská-Matoľáková, H. Ondrejíková, H. Oravcová-Pacoltová, M. Bittnerová-Sipková, D. Pikovová, O. Mytníková-Trúchla, A. Marčišáková-Lichvárová, M. Marťák, Š. Zima, O. Kuzárová-Sivuľková

 

neuvedený dátum – stretnutie po 20 rokoch 1959 – 1979

Vyučujúci: Š. Bittner, J. Mačík, A. Lazoríková-Sisáková

Zúčastnení bývalí žiaci: O. Markovičová, M. Sroková, M. Lichvárová, H. Mindalová, Š. Billík, Š. Bilovodský, J. Lichvár, H. Foľvarská, M. Sivuľková, M. Lichvárová, O. Bittnerová, M. Ondrejíková, O. Lichvárová, M. Matoľák, J. Pacolt, P. Marčišák

 

neuvedený dátum – stretnutie po 10 rokoch – 1970 – 1980

Vyučujúci: Š. Bittner, E. Millý, O. Lichvárová, Š. Poľanský

Zúčastnení bývalí žiaci: J. Billík, A. Glosíková, J. Heržák, M. Horbaľová, Š. Horbaľ, M. Chobor, MUDr. J. Karaš, J. Kolej, J. Koneval, A. Lichvárová-Matoľáková, D. Lichvár, M. Lichvarík, Ing. S. Mačík, M. Markovičová-Hutníková, H. Marťáková, K. Pacolt, M. Sivuľková-Lešková, P. Smandra, E. Tomašková-Starinská, J. Zima

 

neuvedený dátum – stretnutie  bývalých žiakov, ktorí ukončili školu v roku 1962/1963

Vyučujúci: E. Millý, J. Vančík

Zúčastnení bývalí žiaci: A. Bittner, M. Glosíková, Ľ. Sivuľková, A. Choborová-Vasiľová, M. Bittner, I. Horbaľ, J. Kuzár, H. Dzurňáková-Šmigeľová, H. Zahorjanová-Stašáková, A. Kormaníková-Sroková, A. Suchodolská-Lichvárová, H. Pavliková , A. Lichváriková, J. Foľvarský, Š. Jedinák, J. Bulinský, H. Vasková, J. Mačík, H. Matesová, J. Foľvarský, M. Horváthová-Bilovodská

 

4. 3. 1989 –   stretnutie po 21 rokoch – 1968 – 1989

Vyučujúci: J. Vančík

Zúčastnení bývalí žiaci: M. Škvarová-Matoľáková, J. Firta, J. Zima, Š. Zima, P. Foľvarský, H. Andraščíková-Zimová, M. Heržáková-Kilianyová, J. Heržák, M. Kseňáková-Zimová, O. Vaščáková-Markovičová, O. Karašová-Bilovodská, H. Lazarčíková, M. Sivuľková, O. Gomoľová-Lichvárová, J. Kseňák, M. Compľová-Sivuľková, J. Šmigeľ, nečitat. podpis, J. Zima, J. Hrebík, J. Sitár, M. Sivuľková-Zimová

 

22. 7. 2000 – stretnutie po 10 rokoch – 1990 – 2000

Zúčastnení bývalí žiaci: J. Mosorjaková, Z. Kuzmiaková, V. Marčišáková, J. Firta, V. Lichvárová, A. Grofiková, D. Hrebíková, I. Sivuľková, V. Šimonová-Suchodolská, M. Tureková-Markovičová, M. Balážová-Škvarová, M. Obertanová-Choborová, nečitateľný podpis, J. Heržák, S. Škvara, I. Compľová, I. Compľová
 

2. 6. 1989– stretnutie po 25 rokoch  – 1964 – 1989

Vyučujúci: J. Vančík

Zúčastnení bývalí žiaci: M. Koneval, M. Bittnerová, J. Matoľák, O. Kuzárová-Sivuľková, H. Zimová-Bittnerová, D. Patáková-Pikovová, H. Ondrejíková, H. Bulinská-Matoľáková, M. Obertanová-Suchodolská, E. Sivuľková-Markovičová, Ing. Š. Karaš, Ing. J. Lazarčík, CSc., J. Mačík, M. Augustín, J.  Hrebík, O. Mytníková-Trúchla, M. Marťák, JUDr. Š. Šelep, J. Krupa, M. Zima

 

23. 6. 1989  – stretnutie po 10 rokoch – 1979 – 1989

Vyučujúci: A. Vančíková, J. Vančík

Zúčastnení bývalí žiaci: Hrebíková-Bittnerová, Konevalová-Jedináková, Kuzmiaková-Blizmanová, Mirilovičová-Galajdová, Bittner, Smandra, Jedinák, Kundľa, Škvara, Glosíková, Zahorjanová, Smandrová-Sčensná, Billíková, Zimová, Venglarčíková-Zimová, Choborová, Lichvárová, Galajda, Foľvarská-Lichvarová

 

26. 8. 1995 – stretnutie po 15 rokoch – 1970 – 1995

Zúčastnení bývalí žiaci: D. Lichvár, J. Zima, M. Lichvarík, J. Heržák, P. Smandra, K. Pacolt, J. Smandra, J. Billík, J. Karaš, M. Lešková-Sivuľková, A. Matoľáková-Lichvárová, M. Horbaľová, M. Hutníková-Markovičová, H. Marťáková,  A. Pagáčová

 

6. 7. 1996 – stretnutie po 25 rokoch – 1971 – 1996

Vyučujúci: A. Mačíková, A. Vančíková

Zúčastnení bývalí žiaci: J. Zima, P. Sivuľka, V. Kundľa, A. Zimová-Udičová, M. Pacoltová, I. Solvester, M. Jedinák, Ondrejíková – Lichvárová, H. Sivuľková, Markovičová-Šmigeľová, Kilianyová-Borisová, Fuchsová-Bilovodská, Markovičová-Lichvárová, M. Zimová-Balogová, M. Markovič, J. Obertan, Dzubriak, Huľvej, Š. Matoľák, Sipko,

 

3. 11. 1996 – stretnutie po 15 rokoch

Vyučujúci: A. Stašáková, A. Vančíková

Zúčastnení bývalí žiaci: nečitat. podpis, V. Sýkorová-Foľvarská, T. Ochotnická-Kuščáková, B. Foľvarská-Janoščíková, V. Zimová, M. Chobor, Ľ. Chobor, M. Matoľák, P. Foľvarský, Š. Ladižinský, I. Sroka, M. Zima, M. Sitár, V. Cmárová-Hrebíková, V. Karašová-Smandrová, A. Galajdová, E. Kuľandová-Kuzmiaková, J. Nestorík, A. Zima, E. Jurašková-Zimová, H. Choborová-Zimová, N. Kaletová-Andrašová

 

ďalší zápis o stretnutí  nemá potrebné údaje iba popisy: J. Fidermák, I. Furtkevičová, I. Konevalová, H. Barlíková, Igor Bittner, J. Vardzíková, M. Jedinák, P. Horbaľ, H. Škvarová,  R. Zimová, M. Škvarová, J. Škvara, P. Škvara, R. Bittner

 

30. 6.  2001 – stretnutie po 20 rokoch – 1981– 2001

Vyučujúci: A. Vančíková

Zúčastnení bývalí žiaci: Sroka, Nemčík, Lichvárová, Petríková, Gaľová, Petriľová-Seňačka, O. Zahorjanová, D. Mamrillová, A. Labantová, M. Kolesárová, D. Stašáková, M. Sokoľák, nečitateľný podpis, M. Nestorik, J. Belejkanič

 

neuvedený dátum – stretnutie po 35 rokoch – 1968 – 2003

Vyučujúci: A. Vančíková, J. Vančík, M. Poľanská, Š. Poľanský

Zúčastnení bývalí žiaci: Š. Zima Mikolajevič, Andraščíková (Zimová), Sivuľková (Zimová), Mytníková (Krupová), Šmigeľ Juraj, Kilianyová (Heržáková), Heržák Juraj, Oľga Lichvárová (Gomoľová), Helena Lazarčíková, Hrebík Ján, Škvarová (Matoľáková), Sivuľková (Compľová), Zima Juraj Štefanovič, Marta Zimová (Kseňáková), Anna Zimová (Kačmanová), Mária Sivuľková, Oľga Markovičová (Vaščáková), Mária Zimová (Andrašová), Oľga Bilovodská (Karašová), Firta Juraj, Lichvár Juraj Kočela, Zima a nečitateľný podpis

 

neuvedený dátum – stretnutie po 35 rokoch – 1968 – 2003

Vyučujúci: A. Vančíková, J. Vančík, M. Poľanská, Š. Poľanský

Zúčastnení bývalí žiaci: Š. Zima Mikolajevič, Andraščíková (Zimová), Sivuľková (Zimová), Mytníková (Krupová), Šmigeľ Juraj, Kilianyová (Heržáková), Heržák Juraj, Oľga Lichvárová (Gomoľová), Helena Lazarčíková, Hrebík Ján, Škvarová (Matoľáková), Sivuľková (Compľová), Zima Juraj Štefanovič, Marta Zimová (Kseňáková), Anna Zimová (Kačmanová), Mária Sivuľková, Oľga Markovičová (Vaščáková), M. Zimová (Andrašová), Oľga Bilovodská (Karašová), Firta Juraj, Lichvár Juraj Kočela, Zima a nečitateľný podpis

 

29. 5. 2004 – stretnutie po 30 rokoch – 1974 – 2004

Vyučujúci: Š. Poľanský, M. Poľanská

Zúčastnení bývalí žiaci: Krupová – Lichvárová, Zahorjan, Nestoríková – Kseňáková, Foľvarská – Pichnarčíková, Karašová – Bujňáková, Sipková – Priščáková, Nestoríková – Tyrpáková, Lichvárová – Foľvarská, Bittnerová, Zima, nečitateľné podpisy...

 

26. 8. 2006 – stretnutie po 40 rokoch – 1966 – 2006

Vyučujúci: J. Vančík

Zúčastnení bývalí žiaci: Mikuláš Pacolt, Zahorjanová Eva, Firtová, Milasová, Sivuľková, nečitateľný podpis, Saloňová, Pružinská, Škvárová, Chobor, Pacoltová, Ondrejíková, Pacoltová, Šmigeľ, Konevalová, Markovičová, Sivuľka,  Škvárová, Chlpáňová, Horbaľová, Haščáková, nečitateľné podpisy

                                                                         
 

4. 7. 2004 – stretnutie po 50 rokoch – 1954 – 2004

Vyučujúca: M. Bittnerová

Zúčastnení bývalí žiaci: Lichvár Štefan, Kolej Juraj, Oľga Choborová – Mačíková, Eva Imrichová – Sivuľková, nečitateľný podpis, Mindala Ján, Zima  Ján

 

5. 10. 2004 – stretnutie po 25 rokoch – 1979 – 2004

Vyučujúci: A. Vančíková, J. Vančík

Zúčastnení bývalí žiaci: Blizmanová – Kuzmiaková, nečitateľný podpis – Glosiková, Labantová – Billiková, Galajdová – Mirilovičová, nečitateľný podpis – Billíková, Kovalčíková – Lichvárová, Torbík Ivan, Smandra Jožo, Lichvarová – Foľvarská Taňa, Bittnerová – Hrebiková, Jedináková – Konevalová, Venglarčíková – Zimová, Kundľa, nečitateľný podpis – Kseňáková, Pribulová – Zimová, nečitateľný podpis – Zahorjanová, Jedinák Dušan, Bittner Peter

 

neuvedený dátum – stretnutie po 21 rokoch – 1988 – 2005

Vyučujúca: M. Poľanská

Zúčastnení bývalí žiaci: Macková – Schwarzová, Fidermáková – Šimonová, Zahorjanová – Matoľáková, Kancírová – Belejkaničová, Fröhlichová – Servická, Sipková, Jendrichovská – Zimová, Grešová – Chorendžáková, Beňo Ján, Fidermak, Lichvár Jaroslav, Vladimír Lichvár, Kuzmiaková – Kormaniková, Torbíková – Repková, Bittnerová – Horbaľová, Zima Peter, Svetlana Bittnerová – Stašáková

 

neuvedený dátum – stretnutie po 30 rokoch – 1975 – 2005

Vyučujúci: A. Vančíková, J. Vančík

Zúčastnení bývalí žiaci: Francúz Juraj, Billík Michal, Mária  Nestoriková – Škvarová, Dudláková – Foľvarská Nadežda, Škvarová Mária – Jurašková, Mária Lichvárová – Sipková, Helena Poprocká – Markovičová, Mária Šípová – Smandrová, Oľga Gregová – Mačíková, Viera Moskaľová – Sivuľková, Ľuba Mariančíková – Lišáková, Eva Selepová – Lichvárová, Anna Mačíková – Foľvarská, Kundľová – Karašová, Boguská – Stašáková

 

15. 7. 2004 – stretnutie po 50 rokoch – 1954 – 2004

Vyučujúci: M. Bittnerová

Zúčastnení bývalí žiaci: Lichvár Štefan, Kolej Juraj, Oľga Choborová - Mačíková, Eva Imrichová - Sivuľková, nečitateľný podpis, Mindala Ján, Zima Ján