Umelecká činnosť na škole


Mgr. Mária Škvarová

Detský folklórny súbor  DFS  s vedúcim Š. Bittnerom v Levoči

DFS bol založený v školskom r. 1952/53 bývalým, už nebohým riaditeľom školy Štefanom Bittnerom. Mal tri zložky: hudobnú – mandolíny, balalajky, akordeón a gitara; spevácku a tanečnú.

            V roku 1955 vystúpil na festivale v Medzilaborciach.  V tom období ho tvorilo až 70 členov.
Vystúpil tiež v Kolíne nad Labem, v Levoči a na iných podujatiach. V tanečnej zložke bola vedúcemu
Š. Bittnerovi nápomocná aj  M. Savuľáková.

 

 

 DFS  s vedúcou A. Vančíkovou a H. Vyrostkovou

Od roku 1965 začína pracovať s DFS Michal Kseňak. K nemu sa pridáva v šk. r. 1969/70
Anna Vančíková, učiteľka,  neskôr zástupkyňa a riaditeľka školy, ktorá prebrala choreografiu 
tanečnej zložky. So súborom pracovala až do roku 2002. 

 

 

 

 

           M. Kseňak sa venoval aj zborovému spevu až do roku 1973. Po ňom so speváckym súborom pracovala Oľga Matoľáková od šk. r. 1974/75 do 1976/77. Po nej so zborom pracovala H. Vyrostková až do r. 1991. Pod ich vedením žiaci dosahovali výborné umiestnenia v okresných, krajských a celoslovenských podujatiach a súťažiach. 

H.  Vyrostková pracovala s tanečnou zložkou 1. – 4.  a speváckou zložkou 5. – 9.  až do  šk. r. 2003/04.

Od roku 1991 až doposiaľ so súborom pracuje aj zástupkyňa pre ZŠ  Mária Škvarová,  predovšetkým so  speváckou zložkou. Žiaci pod jej vedením získali pekné umiestnenia v okresných a krajských súťažiach a na prehliadkach. DFS s vedúcou O. Gregovou,  M. Škvarovou a H. Vyrostkovou

Od šk. r. 2002/03 sa práci s DFS venuje aj  terajšia riaditeľa školy Oľga Gregová, ktorá  pracuje ako choreografka súboru.
 

 

 

 

 

DFS pod vedením všetkých  spomenutých učiteľov dosahoval a naďalej dosahuje uznanie a vynikajúce ocenenia. Počas svojho dlhoročného a nepretržitého existovania spracúval krásne a nezabudnuteľné tradície našich kamienskych  rusínskych predkov. Žiaci vystupujú vo vlastných krojoch, ktoré majú vysokú hodnotu, sú originálne aj vďaka rodičom a starým rodičom.

Súbor vystúpil  takmer na všetkých Slávnostiach Rusínov  – Ukrajincov vo Svidníku a Folklórnych festivaloch v Kamienke. Prezentoval sa pred divákmi v Medzilaborciach, vo Svidníku, v Kamienke, Bratislave, Kolíne nad Labem, v Prahe, v Strážnici, v Rožnove pod Radhoštěm, vo Vysokých Tatrách, v Spišskom Podhradí, vo Svite, v Košiciach, Legnave, Starej  Ľubovni, v Raslaviciach, Prešove, Podolínci, v Novoľubovnianskych Kúpeľoch a tiež v Poľsku a pod.

Vystúpil s pásmami: Za pani, Chlopci pukajte, Večirky, Za dzadiv, Puščaňa, Rusaľa, Zbiraňa jahod i hribiv, My sme kamaratky, Sviato pastuchiv, Na kamjunskym mošči, Na poľani pri jaročku,  Moločiňa zerna, Keď ja na potočku polotno rajbala, S palicami, Viťa vinkiv a tiež rôznymi detskými hrami: Na štampuľu, Židovskyj chram, Sarajevo, Bitia pencakyv, Na hada, Guľalo ša koleso a pod.  Súbor 5-krát vystúpil na celoslovenských súťažných prehliadkach.

DFS mal aj svojich výborných akordeonistov: Štefana Matoľáka, Štefana Glosíka,  Jaroslava Vyrostka, Vladimíra Lichvára, Jána Sivuľku, Juraja Nestoríka, Jána Andrejku, Milana Sokoľáka a Radovana Nestorika a huslistov P. Mosorjaka a M. Mosorjaka.

Do povedomia nielen kamienskych divákov sa zapísali aj sólisti: Ľubomíra Nestoríková,  Antónia Nestoríková, Nadežda Gregová, Anna Lichvárová, Tatiana Foľvarská, Viera Zimová, Oľga Glosíková, Blažena Belejkaničová, Natália Andrašová, Jaroslav Vyrostko, Sylvia Matoľáková, Monika Kseňáková, Jana Stašáková, Alena Marťáková, Ivana Sivuľková, Lucia Kseňáková, Iveta Mytníková, Helena Raškevičová, Milan Markovič, Mária Kuzárová, Mirka Škvarová, Martin Karaš, Ivana Sivuľková, (Mária Markovičová, Martina Kseňáková – laureátky Makovickej struny v Bardejove),  Lenka Ochotnická, Milan Sokoľák, Štefan Foľvarský,   Paula Pataráková... Títo sólisti vystupovali na Makovickej strune v Bardejove, na okresných súťažiach –  Vŕbová píšťalka, Slávik, Spieva celá rodina, Detský hudobný folklór, televízna súťaž Kamera mladých, na  krajských a celoslovenských súťažiach – Jaroslav Vyrostko, Oľga Glosíková a iných vystúpeniach v rámci obce.
 

Ocenenia súboru: 

Najvyššie ocenenie Ministerstva školstva a kultúry SR
Medaila za zásluhy o rozvoj okresu Stará Ľubovňa 1987
Zlatá medaila za rozvoj ukrajinskej kultúry ČSSR
Cena a diplom za rozmanité stvárnenie detských hier
Za systematickú prácu v oblasti zborového spevu
Za uchovávanie tradičného folklórneho materiálu
Za udržiavanie miestnych tradícií