AKTIVITY


Stužka

   Súbor vystúpil takmer na všetkých Slávnostiach Rusínov – Ukrajincov vo Svidníku a Folklórnych festivaloch v Kamienke.
   Prezentoval sa pred divákmi v Medzilaborciach, vo Svidníku, v Kamienke, Bratislave, Kolíne nad Labem, v Prahe, v Strážnici, v Rožnove pod Radhoštěm, vo Vysokých Tatrách, v Spišskom Podhradí, vo Svite, v Košiciach, Legnave, Starej Ľubovni, v Raslaviciach, Prešove, Podolínci, v Novoľubovnianskych Kúpeľoch a tiež v Poľsku a pod.
   Vystúpil s pásmami: Za pani, Chlopci pukajte, Večirky, Za dzadiv, Puščaňa, Rusaľa, Zbiraňa jahod i hribiv, My sme kamaratky, Sviato pastuchiv,
Na kamjunskym mošči, Na poľani pri jaročku, Moločiňa zerna, Keď ja na potočku polotno rajbala, S palicami, Viťa vinkiv
a tiež rôznymi detskými hrami: Na štampuľu, Židovskyj chram, Sarajevo, Bitia pencakyv, Na hada, Guľalo ša koleso a pod.
Súbor 5-krát vystúpil na celoslovenských súťažných prehliadkach.
   DFS mal aj svojich výborných akordeonistov: Štefana Matoľáka, Štefana Glosíka, Jaroslava Vyrostka, Vladimíra Lichvára, Jána Sivuľku, Juraja Nestoríka, Jána Andrejku, Milana Markoviča, Milana Sokoľáka a Radovana Nestorika a huslistov P. Mosorjaka a M. Mosorjaka.
   Do povedomia nielen kamienskych divákov sa zapísali aj sólisti: Ľubomíra Nestoríková, Antónia Nestoríková, Nadežda Gregová, Anna Lichvárová, Tatiana Foľvarská, Viera Zimová, Oľga Glosíková, Blažena Belejkaničová, Natália Andrašová, Jaroslav Vyrostko, Sylvia Matoľáková, Monika Kseňáková, Jana Stašáková, Alena Marťáková, Ivana Sivuľková, Lucia Kseňáková, Iveta Mytníková, Helena Raškevičová, Milan Markovič, Mária Kuzárová, Mirka Škvarová, Martin Karaš, Ivana Sivuľková, (Mária Markovičová, Martina Kseňáková – laureátky Makovickej struny v Bardejove), Lenka Ochotnická, Milan Sokoľák, Štefan Foľvarský, Paula Pataráková... Títo sólisti vystupovali
na Makovickej strune v Bardejove, na okresných súťažiach – Vŕbová píšťalka, Slávik, Spieva celá rodina, Detský hudobný folklór, televízna súťaž Kamera mladých, na krajských a celoslovenských súťažiach – Jaroslav Vyrostko, Oľga Glosíková a iných vystúpeniach v rámci obce.
   Žiaci – členovia DFS – tiež vystupujú so zdravicami na výročných členských schôdzach spoločenských organizácií. Na školských akadémiách, karnevaloch a pod. vystupujú aj ostatní žiaci, ktorí sa môžu prezentovať svojimi schopnosťami a tvorivosťou.

Ocenenia súboru:

POUŽITÉ ZDROJE: