História Kamienky              Kamienka                            


               "História je svedkom doby,
               dňom pravdy,
               životom pamiatky,
               majstrom života,
               hlásateľom uplynulých čias."
Cicero

                           
   
  
Obec Kamienka sa nachádza v severnej časti jedného z najmenších okresov Slovenska, neďaleko okresného mesta Stará Ľubovňa. Chotár obce o rozlohe 2910 ha sa rozkladá na pomedzí Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny
a na severe hraničí s územím Poľska.
   Zakladajúca listina obce Kamienka sa nezachovala, avšak roku 1315, keď Mikuláš Berzevitzi, majiteľ ľubovnianskeho hradu dáva Mikulášovi z Kamienky šoltýsku donáciu na Chmelnicu (Hobgarth), vystupuje pod názvom Petri villa.
   Existenciu osady potvrdzuje i listina z roku 1342 pod názvom Lapidis (latinský "lapis" = kameň).
   V zborníku Spišská Nová Ves sa Kamienka uvádza medzi obcami založenými na valašskom práve a za jej zakladateľa je označený gróf Viliam Drugeth (1328-1340). Pamätník


   V roku 1562-1563 pri popise poľských kráľovských majetkov a ich príjmov sa obec Kamienka uvádza ako jedna z troch valašských obcí ľubovnianského a podolínského panstva, popri ďalších piatich nemeckých obciach.
   V jednotlivých obdobiach sa v písomných pamiatkach obec uvádza ako: Petri villa (1315), Villa Lapidis (1342), Kamenyk (1408), Villa Kamien (1567), Stein (1786), Kamjonka (do roku 1948), od roku 1948 Kamienka (maď. Kovesfalva, nem. Stein). Už v stredoveku prechádzala obcou významná obchodná cesta z Poľska.
   Kamienka patrila zrejme od začiatku k panstvu Ľubovnianského hradu, ktorý už na začiatku 14. storočia bol považovaný za významnú pevnosť. Medzi 13 spišskými mestami sa hrad doslat v r. 1412 do zálohu Poľska a stal sa centrom politickej a hospodárskej moci nad celým zálohovaným územím, ktoré bolo k uhorskej korune pripojené opäť v r. 1772 po vykúpení uvedeného územia cisárovnou Máriou Teréziou.

Kostol