HISTÓRIA FOLKLÓRNEHO SÚBORU


Stužka

 

 

   Detský folklórny súbor Radosť bol založený v školskom r. 1952/53 bývalým, už nebohým riaditeľom školy Štefanom Bittnerom.
Mal tri zložky: hudobnú – mandolíny, balalajky, akordeón a gitara; spevácku a tanečnú.
   V roku 1955 vystúpil na festivale v Medzilaborciach. V tom období ho tvorilo až 70 členov. Vystúpil tiež v Kolíne nad Labem, v Levoči a na iných podujatiach.
V tanečnej zložke bola vedúcemu Š. Bittnerovi nápomocná aj učiteľka M. Savuľáková.
   Od roku 1965 začína pracovať s DFS Michal Kseňak. K nemu sa pridáva v šk. r. 1969/70 Anna Vančíková, učiteľka, neskôr zástupkyňa a riaditeľka školy, ktorá prebrala choreografiu tanečnej zložky. So súborom pracovala až do roku 2002.
M. Kseňak sa venoval aj zborovému spevu až do roku 1973. Po ňom so speváckym súborom pracovala O. Matoľáková od šk. r. 1974/75 do 1976/77.
Po nej to bola H. Vyrostková až do r. 1991. Pod ich vedením žiaci dosahovali výborné umiestnenia v okresných, krajských a celoslovenských podujatiach
a súťažiach. H. Vyrostková pracovala aj s tanečnou zložkou v ročníkoch 1. – 4. a speváckou zložkou 5. – 9. až do šk. r. 2003/04.
   Od roku 1991 až doposiaľ so súborom pracuje aj zástupkyňa pre ZŠ Mária Škvarová, predovšetkým so speváckou zložkou. Žiaci pod jej vedením získali pekné umiestnenia v okresných a krajských súťažiach a na prehliadkach.
   Od šk. r. 2002/03 sa práci s DFS venuje aj terajšia riaditeľa školy Oľga Gregová, choreografka súboru. DFS pod vedením všetkých spomenutých učiteľov dosahoval a dosahuje uznania a vynikajúce ocenenia. Počas svojho dlhoročného a nepretržitého existovania spracúval krásne a nezabudnuteľné tradície našich kamienskych predkov.
   Žiaci vystupujú vo vlastných krojoch, ktoré majú vysokú hodnotu, sú originálne aj vďaka rodičom a starým rodičom.

                  DFS  s vedúcou A. Vančíkovou a H. Vyrostkovou

DFS s vedúcou O. Gregovou,  M. Škvarovou a H. Vyrostkovou na krajskej súťažnej prehliadke v RaslaviciachDoterajší vedúci súboru:


POUŽITÉ ZDROJE: