ŽIVÁ PRÍRODA 


          Projekt "Živá príroda" bol na našej škole zrealizovaný v mesiacoch apríl - október 2001.

          Bol to medzinárodný projekt vytvorený Slovenskou agentúrou životného prostredia v odbornej spolupráci s Field Study Council z Veľkej Británie
za finančnej pomoci Darwin Iniciative a SPP, zameraný na monitorovanie stavu fauny a flóry na Slovensku.

Cieľom projektu bolo zvýšiť enviromentálne povedomie mladej generácie a overiť si školské vedomosti s prácou v teréne na konkrétnych lokalitách.

Do projektu bolo zapojených 78 žiakov 3. - 8. ročníka a 5 vyučujúcich:Hliadky na vybratých lokalitách monitorovali flóru a faunu lúk, lesov a potokov.
Úlohy žiaci splnili, písali o tom aj články.
Jeden z nich, žiačky Alexandry Jedinákovej, bol uverejnený v Spravodaji projektu - Živá príroda (2002).