História obceZákladná škola s materskou školou Kamienka

Vítame Vás na stránke našej školy a prajeme Vám pekný deň!!!


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE
Školský poriadok
Zamestnanci školy

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
História ZŠ


DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR

História súboru
Aktivity
Kroje

PROJEKTY
Živá príroda
Škola podporujúca zdravie
Protidrogová prevencia
Ekoland


ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
ISCED 1,2 2010/2011

 


MATERSKÁ ŠKOLA
História MŠ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
ISCED 0 2010/2011


ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Výchovný program 2010/2011


ZBORNÍK K 55. VÝROČIU
NOVEJ ŠKOLY

bullet Úvod
bullet História školského vyučovania v obci Kamienka
bullet 60 rokov existencie Materskej školy v Kamienke
bullet História novej budovy osemročnej strednej školy
bullet Galéria riaditeľov
bullet Galéria učiteľov pôsobiacich na škole
bullet Galéria zamestnancov
bullet Galéria zaslúžilých žiakov
bullet Detský folklórny súbor
bullet Ďalšie aktivity v kultúrnej oblasti
bullet Športová aktivita žiakov
bullet Zberová a verejnoprospešná činnosť
bullet Projekty
bullet ZRPŠ a Rada rodičov
bullet Výpisky zo školských kroník
bullet Spomienky bývalých učiteľov a žiakov
bullet Absolventi školy
bullet Stretnutia bývalých žiakov
bullet Reklamní partneri, sponzori a mediálni partneri
bullet Záver a poďakovanie

 


Záverečné správy
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2008/2009
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2009/2010

Všeobecné záväzné nariadenia
Poplatky ŠKD

Dokumenty
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
Oslobodenie dieťaťa od povinnej telesnej výchovy
Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie